slovenska zastava

logo

 

 

 

KDO SMO - KONSERVATORSKO RESTVRATORSKI ATELJE ŠENTJOŠT

Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p.

Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p. je firma, ki se ukvarja z izdelavo konservatorskih načrtov, konservatorskih načrtov za prenovo ter restavriranjem slik in fresk. Nastalo je kot plod večletnega skupnega delovanja Vida in Anite Klančar na področju restavriranja in obnove stavbne dediščine.

Ustanovitelj je arhitekt Vid Klančar, ki vodi izdelavo konservatorskih načrtov. Izdelava konservatorskih načrtov je v Sloveniji uzakonjena od konca leta 2009, ko je bil sprejet Pravilnik o konservatorskem načrtu. Praviloma se ob izdelavi konservatorskih načrtov opravi tudi restavratorske raziskave (sondiranje sten, pohištva, stavbnega pohištva,...), kar lahko izvajajo naši restavratorji, ki se sicer ukvarjajo z restavratorsko dejavnostjo. Firma izdeluje konservatorske načrte za obnovo stavbne dediščine in konservatorske načrte pred konservatorsko restavratorskimi posegi na slikah. Izdelujemo tudi druge elaborate s področja ohranjanja stavbne dediščine (študije fasad, arhitekturni posnetki,...).

Restavratorske posege na slikah in freskah izvaja Anita Klančar Kavčič, ki ima na tem področju dolgoletne izkušnje. Dela izvajamo v sodobno opremljeni restavratorski delavnici. Pri delu skušamo slediti novim smernicam na področju restavratorske stroke, kar pomeni nabavo sodobnih orodij in seznanjanje z novimi materiali in pristopi. Vse v želji po čim bolj učinkovitem in čim manj destruktivnem reševanju umetnin.

Pri delu firma redno sodeluj z odgovornimi konservatorji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Po potrebi investitorju pripravimo zahtevano dokumentacijo za soglasja, strokovne komisije,... Pri pomembnejši projektih skličemo strokovne komisije, kjer poleg izvajalca in investitorja sodelujejo še strokovnjaki po področjih (konservator, umetnostni zgodovinar, restavrator,...). O pomembnejših projektih objavljamo članke v strokovni literaturi (Varstvo spomenikov, zborniki).

Podjetje se ukvarja tudi z izobraževalno dejavnostjo. Organiziramo tečaje, delavnice in predavanja s področja varovanja in ohranjanja dediščine.

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.