slovenska zastava

logo

 

 

 

PODROČJA DELA - KONSERVATORSKI NAČRTI ZA PRENOVO

Leta 2010 je bil sprejet pravilnik o konservatorskem načrtu za prenovo. Ta določa, da je potrebno konservatorski načrt za prenovo narediti v primerih, kadar se z občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtuje celovita prenova na območju (ali delu območja), ki je razglašeno za spomeniško območje, ali pa je določeno za varstveno območje dediščine. Konservatorski načrt za prenovo se po vsebini in obliki v veliki meri ujema z vsebino in obliko občinskega podrobnega prostorskega načrta. Zaradi tega je smiselna hkratna izdelava obeh dokumentov.

Konservatorske načrte za prenovo in občinske podrobne prostorske načrte izdelujemo v sodelovanju s planerskim birojem. Izdelujemo tudi konservatorske načrte za posamične objekte.

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.