slovenska zastava

logo

 

 

 

REFERENCE - KONSERVATORSKI NAČRTI -LJUBLJANA TRG REPUBLIKE 2

Ljubljana - Trg republike 2 (stolpnica Edvarda Ravnikarja)
Izdelava konservatorskega načrta (mapa 1, 2, 4) za del objekta (pritličje in mezzanin prizidkov).
Projekt izvedel Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt

 

KONSERVATORSKI NAČRT - MAPA 1

KONSERVATORSKI NAČRT - MAPA 2

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.