slovenska zastava

logo

 

 

 

REFERENCE - KONSERVATORSKI NAČRTI - LJUBLJANA, ZLATA LADJICA

Ljubljana, Jurčičev trg 1 - Zlata ladjica
Izdelava konservatorskega načrta (mapa 1, 2 in 4) in sondiranj
Projekt izvedel Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt

Na spodnjih povezavah lahko vidite izseke iz konservatorskega načrta.

mapa 1 - analitični del

mapa 1 - izvedbeni del

mapa 2 - preglednica sestavin

poročilo o sondiranjih

Zlata ladjica - Ljubljana

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.