slovenska zastava

logo

 

 

 

REFERENČNI PROJEKTI - OSTALO -KROMBERK - LIBOJE, LESENI KIPII

Konserviranje-restavriranje lesenih plastik – Liboje.

Projekt izvedli v Podobarstvu Kavčič d.o.o..

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.