slovenska zastava

logo

 

 

 

REFERENČNI PROJEKTI - SLIKE - SREDNJE GRČEVJE, CERKEV SV. JURIJA, RESTAVRIRANJE VOTIVNE SLIKE

Srednje Grčevje, cerkev sv. Jurija
restavriranje votivne slike, neznan avtoe, 1731

leto izvedbe projekta: 2008
projekt izvedel: Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p.

 

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.