slovenska zastava

logo

 

 

 

REFERENČNI PROJEKTI - STENSKE POSLIKAVE - PUŠTAL, KAPELICE KRIŽEVEGA POTA

Pušta, kapelice križevega pota
restavriranje poslikav s prizori križevega pota

leto izvedbe projekta: 2013
projekt izvedel: Konservatorsko restavratorski atelje Šentjošt, Vid Klančar s.p.

 

 

 

Vsebinska in oblikovna zasnova strani: Vid Klančar, oktober 2011
Objava posameznih delov strani ali fotografij dovoljena le z navedbo vira.